REVCOMP Ltd

Ngulit

Informacioni § Aktioni 5 Telemedia (TMG)

REVCOMP Ltd

Drejtor Menaxhues dhe aksionar
Frank Mayer

Drejtor Menaxhues IT
Ralf Brink

zyrë
Rruga Robert Koch 1a
63225 Langen (Hessen)

telefon
+ 49 172 6133563
+ 49 6103 946072

E-Mail
kryetar (në)REVCOMP.de / prag (në)REVCOMP.de

internet
www.REVCOMP.de

gjykata Regjistrohu
Gjykata e Qarkut Offenbach am Main
HRB 46798

Numri i TVSH-së.
DE287890730

Informacioni ligjor, përgjegjësia

Përkundër kontrollit të kujdesshëm të përmbajtjes, nuk është marrë asnjë përgjegjësi lidhur me aktualitetin dhe korrektësinë e përmbajtjes së lidhjeve të jashtme, dhe çdo detyrim i tillë është refuzuar shprehimisht. Duke hyrë në këtë faqe, përdoruesi shprehimisht pajtohet që përdorimi dhe përdorimi i lidhjeve janë në rrezikun e tyre.
Të dhënat personale i nënshtrohen Ligjit Federal për Mbrojtjen e të Dhënave.

të drejtat e autorit

Të gjitha tekstet, fotografitë, markat, skedarët dhe informacione të tjera të botuara këtu i nënshtrohen të drejtës së autorit REVCOMP GmbH. Riprodhimi ose shpërndarja e tërë ose pjesë e faqes së internetit është pa pëlqimin me shkrim të REVCOMP GmbH nuk lejohet. Përmbajtja nuk mund të përdoret pa miratimin paraprak me shkrim të REVCOMP GmbH riprodhohet, paraqitet, shpërndahet ose përdoret ndryshe. Çdo mosmarrëveshje që del nga kjo faqe, me kusht që ata të jenë kundër REVCOMP GmbH i nënshtrohen ligjit gjerman me vendin e juridiksionit Frankfurt am Main.

Web Design / Web Master

Werkbüro Sabine Mayer
Rruga Robert Koch 1a
63225 gjatë
Telefoni + 49 173-885 4683
Interneti www.mayer-werkbuero.de
E-mail sabine@mayer-werkbuero.de

Translate »