REVCOMP Ltd.

Vårt team

Våra teammedlemmar är erfarna konsulter och specialister inom olika områden inom finansbranschen och i vissa fall många års operativ erfarenhet med banker, finansiella leverantörer och betalningstjänsteleverantörer. På detta sätt kan vi rådgöra och rådgöra dig kompetent och praktiskt i dina övervaknings- och interna frågor.


Frank Mayer
Examen i Business Administration

sedan 2013 - grundare av REVCOMP GmbH, verkställande partner
sedan 1996 - egenföretagare, Frank Mayer - konsult & revision
1991 - Chef för värdepappersföretaget (banksektorn)
1985 - Studerade företagsekonomi
1982 - bankutbildning


Ralf Brink
VD IT

 • 40 års erfarenhet av IT / IT
 • Certifieringar: CISA, CDPSE, ITIL, COBIT, IT-Grundschutz-Expert (TÜV), examenkompetens enligt § 8a BSIG
 • IT-revisor sedan 2005
 • Medlem av IIA, DIIR, ISACA, CIS och OWASP
 • IT-revision i miljön för:
  • finansinstitut
  • Halv- och systemrelevanta kreditinstitut
  • Datacenter för systemkritiska kreditinstitut samt
  • Operatör av kritisk infrastruktur
  • Fintechs, finans- och betaltjänstleverantörer & mer
 • Konsult för
  • IT-styrning
  • IT-processer och kontroll
  • IT-outsourcing
  • digitalisering
  • cloud
  • Information Risk Management
  • Information Security Management
  • IT / Cyber ​​Security
  • Implementering av ISO 2700X
 • Stöd för den interna informationssäkerhetschef
 • IT-revisionsfokus (i samband med ISO/NIST/BSI/IDW/DIIR/IIA/ISACA/ISAE/Enisa-standarder, MaRisk (BAIT/VAIT/KAIT/ZAIT), EBA-riktlinjer (t.ex. PSD2, ICT, MiCA, DORA) och Kinas cybersäkerhetslag)
  • Projektledning (enligt PRINCE2, PMBok)
  • Säkerhet och processer
  • Infrastruktur (nätverk, operativsystem (Windows, AIX, Solaris, Linux, OS / 2), databaser (Oracle, DB2, MSSQL) virtualisering, containerisering, IoT, etc.)
  • Individuella och standardapplikationer
  • Applikationer i revisionsmiljön (QSR, Audimex)
  • Mjukvaruutveckling (Waterfall, DevOps/DevSecOps – C, C++, C#, VBA, .NET, REXX, JAVA, Javascript, PHP, Perl, Python, SQL/TSQL, PL/1, R, Cobol)
  • Kärnbanksystem (OSPlus, 531, Mambu, Innus)
  • Servicehantering och outsourcinghantering
  • Elektroniska betalningar och betalningssystem (TARGET2 / SWIFT / PSD2)
  • Sociala medier
  • Moln (AWS, Azure, Google)
  • Big Data & Artificiell Intellegence (BDAI) / Artificiell intelligens
  • Robotic Process Automation (RPA)
  • Journal Entry Testing (IDEA)
  • Sårbarhetsskanningar med OpenVAS / Greenbone (GSM ONE)
  • Brandväggar (Fortigate, Untangle, andra)
  • Härdning med CIS-riktmärken / CIS SecureSuite baserat på CIS-kontroller
  • ITSM och integritet med Verinice.PRO
  • Digital transformation (särskilt processen och ICS-kartan)
  • Sparbanker IT (Secure IT Operations, ProcessPlus, OSPlus / OSPlus_neo (COURSE), Office_neo, DAW, SYSWATCH, SDWH, IDH, PARISPlus, IDV Office, Business Objects, SimCorp, Gillardon Products, cabalito, ITServicesComfort, Internet Branch, mymo , ELKO, etc.)
  • Kryptokurser (valuta / ERC20-token)
  • Crypto-lagring (säkerhets- / kapitaltoken)
  • kryptoregister

Christopher Brandl
generaldirektör
Senior revisor & rådgivare
Medlem av ISACA

sedan 05/2021 Seniorkonsult & revisor REVCOMP Ltd.
2020 – 2021 behörig firmatecknare, fokus: reglering och produkthantering (leverantör av finansiella tjänster)
2017 – 2020 Assistent till den enda direktören (leverantör av finansiella tjänster)
2012 – 2017 Finans- och försäkringsstudier (Master of Science)

Huvudsakliga verksamhetsområden:

 • Internrevision och rådgivning för finansiella tjänsteleverantörer (penningtvätt, efterlevnad, operativ verksamhet, riskhantering)
 • IT-revision och rådgivning för finansiella tjänsteleverantörer
 • Rådgivning till leverantörer av finansiella tjänster om implementering av lagstadgade minimikrav för IT
 • ISO/IEC 270XX implementering
 • BAIT konsult och föreläsare "VuV"
 • Teknisk bearbetning och ansvar för områdena efterlevnad/penningtvätt, ekonomi, mänskliga resurser, rapportering, kontroll, riskhantering, IT och outsourcing (leverantörer av finansiella tjänster)
 • Informationssäkerhetsansvarig (leverantör av finansiella tjänster)
 • Omstrukturering och digitalisering av affärsprocesser (leverantörer av finansiella tjänster)

Senior IT-konsult & expert inom elektroniska betalningar

Specialist / expert och konsult för:

 • Banker (IHK)
 • Certifiering: ITIL & PRINCE2
 • IT-processer och kontroll
 • Informationssäkerhetshantering enligt ISO 27001
 • Dataskydd (DSGVO / GDPR) med Verinice.PRO
 • Core Banking System (OSPlus)
 • Nationella och internationella (digitala) betalningar sedan 1990
 • SEPA utskottsarbete
 • Implementering av tekniska och myndighetskrav i TARGET2- / SWIFT- / PSD2-miljön
 • Teknisk och teknisk implementering av betalningsstandarder (HBCI, FinTS, EBICS, EDIFACT) för små och medelstora företag och kreditinstitut
 • Omfattande kunskap om Office365, särskilt EXCEL.
 • Projektledning
 • redovisningsprocesser

Talare för nationella och internationella betalningar, dataformat, IT-säkerhet och dataskydd Nyckelkontohantering för banklösningar i företagsmiljön


Senior Consultant
Kandidatexamen i företagsekonomi

Freelance teammedlem sedan 05/2020 REVCOMP Ltd.
2015 -2020 Intern chef, back office manager, biträdande ensam chef (finansiell tjänsteleverantör)
2013 - 2015 Chef för produkthantering och ledningsassistent (privat bank)
2013 - 2014 chefspartner (konsultföretag)
2012 - 2013 teamledare "individuella investeringslösningar" (dotterbolag privat bank)
2009 - 2012 Assistent till ledningens talesman (privat bank)
2005 - 2009 studier av företagsekonomi (kandidatexamen), FH Wiesbaden

Huvudsakliga verksamhetsområden:

 • Omstrukturering av FDL till referensinstitutet BaFin för särskilt rika kunder
 • Integration av kapitalförvaltning och kundbas från systerföretag
 • Omstrukturering och digitalisering av alla back office-processer och kontrakt
 • Projektledning MiFID II, investeringsskattelagstiftning, obligationsrätt, PIB, omjustering av olika områden (kapitalförvaltning, produktledning, back office)
 • Support och råd för rika företagarfamiljer, familjekontor och kapitalförvaltare
 • Utveckling, strukturering och implementering av enskilda investerings- och försäkringslösningar, investeringskoncept, optimeringsstrategier och försäljningsstrategier
 • Stöd till ledningen inom affärsområdeshantering, strategisk omjustering och optimering av de operativa processerna för affärsområdena privatkunder och företagskunder


Seniorrådgivare
Examen i Business Administration

sedan 2013 - frilansmedlem
sedan 2010 - frilansande teammedlem Frank Mayer - Consulting & Revision
sedan 2005 - Chef för internrevisionsbanken
1999 - Chef för banksektorn för värdepappersföretag
1995 - Studie av företagsekonomi
1991 - bankutbildning


Seniorrådgivare
CPA skattekonsult

sedan 2018 - verkställande partner för WP-Gesellschaft
sedan 2010/17 - partnerskattekontor; Verkställande direktör för WP-företaget
sedan 2013 - frilansmedlem
2005 - egenföretagare - revision, skatterådgivning
1993 - Chef för värdepappersföretaget (banksektorn)
1987 - Studerade företagsekonomi
1985 - bankutbildning


Seniorrådgivare
Diplom i företagsekonomi (FH), Certified Compliance Professional

sedan 2019 - frilansmedlem

 • Chef för efterlevnad och penningtvättmästare vid ett betalningsinstitut som specialiserat sig på betalnings- och kontoinformationstjänster
 • Chef för överensstämmelse D / A / CH och penningtvättansvarig för ett betalningsinstitut som specialiserat sig på nätverksdrift
 • revisionsbyrå
  Revisor i revision finansiella tjänster
  Sparkasse (utbildning och anställda)

utbildning:

 • Certifierad Compliance Professional
 • Studie av företagsadministration (fokus på bank och finans)
 • Banker (IHK)

Seniorrådgivare
Diploma in Business Administration

sedan 2018 - dataskyddsombud (rådgivning och outsourcing)
sedan 2017 - frilansmedlem
2016 - Efterlevnad av konsult och penningtvätt
2011 - Styrelseledamot i finansportföljen
2003 - Ansvarig "back office" finansiell portföljförvaltning
2002 - Civilekonom
1996 - Chef för värdepappersföretaget (banksektorn)


Senior Advisor Reporting
Diploma in Business Administration

sedan 2016 - frilansmedlem
sedan 2012 - frilansarbete i lagstiftningsrapportering

 • Introduktion ABACUS
 • Stöd skapande meddelanden

2001/11 - Logica Deutschland GmbH & Co. KG
(Rapportera SAMBAplus, SAMBA OSB)
1998/01 - KPMG Deutsche Treuhand-Gesellschaft
1996/98 - BVR-traineeprogram
1992/96 - Studie av företagsekonomiSenior IT-rådgivare
Diplom-Betriebswirt, CISA, meddirektör för DIIR, TÜV-certifierad DSB

sedan 2013 - frilansmedlem
sedan 2012 - suppleant Bank för dataskyddsombud
1998 - Biträdande Chef för IT Revision Bank

Examinationsupplevelse inom:

 • IT-säkerhet (BSI IT-Grundschutz), IT-nödplanering
 • datacenter
 • Nätverk (LAN och WLAN); telekommunikation
 • Infrastructure Services, Server / VMWare
 • Klient-server arkitekturer
 • Brandväggar, routrar, switchar
 • applikationsutveckling
 • SAP revision
 • Drift- och kontrollprocesser
 • Outsourcing och leverantörskontroll
 • Projektledning, projektrelaterade tentamen

Studerade företagsekonomi
Bank utbildning


Seniorrådgivare
Specialist straffrätt

sedan 2013 - frilansmedlem
sedan 2010 - Penningtvätt och efterlevnadsansvarig vid privatbank, finans- och betaltjänster och ansvarig för förebyggande av bedrägerier (outsourcing)
sedan 2009 - Köln advokatbyrå
sedan 2003 - specialiserad advokat för straffrätt
1996/99 - Jurist vid Kölns åklagarmyndighet, juridiskt kontorist
1996/99 - Första och andra statliga examen i juridik
1989 - Juridiska studier


Seniorrådgivare
Advokat, LL.M.

sedan 2017 - frilansmedlem
2016 - Civilekonom (LL.M.

 • Fokus: internationell ledning
 • Avhandling: "Compliance i medelstora företag"

sedan 2016 - verksamhet som Compliance Officer (outsourcing)
sedan 2016 - antagen till baren
2013/15 - Första och andra statliga examen i juridik

Translate »