REVCOMP GmbH

AVG (Privacy)

Gegevensbeschermingsverklaring van REVCOMP GmbH

Algemene opmerking en verplichte informatie

De volgende opmerkingen geven u een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt wanneer u onze website bezoekt. In het bijzonder, welk type gegevens worden verzameld, verwerkt en gebruikt voor welk doel en op welke rechten u recht hebt. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens die u persoonlijk identificeren.

We houden ons strikt aan de regels van de wetgeving inzake gegevensbescherming, omdat deze grotendeels worden bepaald door de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (DSGVO) van de EU en de Federal Data Protection Act (BDSG).

Aanwijzing van de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is:

REVCOMP GmbH
Directeuren Frank Mayer en Ralf Brink
Robert Koch Street 1a
63225 Langen (Hessen)
Duitsland

Telefoon
+49 172 6133563
+49 6103 946072
E-mail: datenschutz (at)revcomp.de
website: www.revcomp.de

De verantwoordelijke instantie beslist alleen of samen met anderen over de doeleinden en middelen om persoonsgegevens te verwerken (bijvoorbeeld namen, contactgegevens, enz.).

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Bovendien hebt u het recht om in beroep te gaan bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit:

Alleen met uw uitdrukkelijke toestemming zijn sommige processen voor gegevensverwerking mogelijk. Een intrekking van uw reeds verleende toestemming is altijd mogelijk. Voor de herroeping volstaat een informeel bericht per e-mail. De wettigheid van de gegevensverwerking die is uitgevoerd tot de intrekking blijft ongewijzigd door de intrekking.

Het recht om te klagen bij de bevoegde autoriteit

Als de betrokken persoon, in het geval van een schending van de wetgeving inzake gegevensbescherming, hebt u het recht om een ​​beroep te doen op de bevoegde toezichthoudende autoriteit. De bevoegde toezichthoudende autoriteit met betrekking tot gegevensbeschermingskwesties is de functionaris voor gegevensbescherming van de federale staat waarin het hoofdkantoor van ons bedrijf is gevestigd. De volgende link biedt een lijst met gegevensbeschermingsfunctionarissen en hun contactgegevens: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om gegevens die wij verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract automatisch aan u of aan derden te laten verwerken. De voorziening is gemaakt in een machinaal leesbaar formaat. Als u de directe overdracht van gegevens aan een andere verantwoordelijke persoon wilt, zal dit alleen worden gedaan voor zover technisch mogelijk.

Recht op informatie, correctie, blokkering en verwijdering

Je hebt altijd onder het toepasselijke recht, het recht op informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de oorsprong van de gegevens, de ontvanger en het doel van de verwerking van gegevens en eventueel een recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens te bevrijden. In dit verband, en op andere vragen met betrekking tot persoonlijke gegevens, dan kunt u altijd terecht op de in de contact opties om ons vermeld.

Codering

Om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud die u ons als websitebeheerder stuurt, maakt onze website gebruik van codering (SSL / TLS). Dit betekent dat gegevens die u via deze website verzendt, niet door derden kunnen worden gelezen. U herkent een versleutelde verbinding aan de adresregel "https: //" van uw browser en aan het slotsymbool in de browserregel.

Server logbestanden (loggen)

In serverlogbestanden verzamelt en registreert de websiteprovider automatisch informatie die uw browser automatisch naar ons verzendt. Dit zijn:

  • Bezochte pagina op ons domein
  • Datum en tijd van het serververzoek
  • Browsertype en browserversie
  • Besturingssysteem gebruikt
  • Referrer URL
  • Hostnaam van de computer die toegang heeft
  • IP-adres

Er is geen samenvoeging van deze gegevens met andere gegevensbronnen. De basis van de gegevensverwerking is Art 6 para. 1 lit. b DSGVO, waarmee de verwerking van gegevens voor het uitvoeren van een contract of precontractuele maatregelen mogelijk is.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die uw webbrowser op uw apparaat opslaat. Cookies helpen ons om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken.

Sommige cookies zijn 'sessiecookies'. Dergelijke cookies worden automatisch verwijderd na het einde van uw browsersessie. Aan de andere kant blijven andere cookies op uw apparaat staan ​​tot u ze zelf verwijdert. Dergelijke cookies helpen ons u te herkennen wanneer u terugkeert naar onze website.

Met een moderne webbrowser kunt u het plaatsen van cookies controleren, beperken of voorkomen. Veel webbrowsers kunnen zo worden geconfigureerd dat cookies automatisch worden verwijderd wanneer het programma wordt afgesloten. Het deactiveren van cookies kan de functionaliteit van onze website beperken.

Het plaatsen van cookies, die nodig zijn om elektronische communicatieprocessen uit te voeren of om bepaalde functies te bieden die u nodig heeft, is gebaseerd op artikel 6 (1) (f) AVG. Als beheerder van deze website hebben wij een gerechtvaardigd belang bij het opslaan van cookies voor een technisch foutloze en vlotte levering van onze diensten. Als er andere cookies worden ingesteld (bijvoorbeeld voor analysefuncties), worden deze afzonderlijk behandeld in deze gegevensbeschermingsverklaring.

Translate »