REVCOMP GmbH

Willkommen

Beperkte personele capaciteiten, voortdurende veranderingen in wet- en regelgeving en innovaties en de daarmee gepaard gaande druk op deadlines dwingen kleine en middelgrote bedrijven vaak tot het uitbesteden van organisatorische en conceptuele taken. Flexibele, pragmatische oplossingen en professionele samenwerking met betrouwbare, competente partners zijn daarbij onmisbaar - zeker voor aanbieders van financiële en betalingsdiensten en in de omgeving van het midden- en kleinbedrijf (MKB).

De REVCOMP GmbH is gespecialiseerd in outsourcingdiensten. Met de onderbouwde specialistische kennis van ons team en de jarenlange test- en advieservaring, ondersteunen wij u betrouwbaar en zorgen wij vakkundig voor u, met name op het gebied van toezicht en gegevensbescherming, IT-beveiliging en organisatorische zaken. De ervaring en inzet van ons team en het vertrouwen van onze klanten vormen de basis voor een succesvolle samenwerking:

  • Wij nemen uw operationele en administratieve audit, gegevensbescherming en IT-beveiligingsactiviteiten over in overeenstemming met de wettelijke vereisten (volledige uitbesteding)
  • Wij ondersteunen u bij uw audit-, gegevensbeschermings- en IT-beveiligingstaken (volledige / gedeeltelijke uitbesteding, terbeschikkingstelling van personeel, interim-oplossingen)

En als u al een goede interne audit of IT-beveiliging heeft:

  • Wij ontwikkelen en optimaliseren uw compliance- en / of concept ter voorkoming van het witwassen van geld
  • We ondersteunen of vullen uw personeelsposities om uw interne controlesysteem (compliance- en witwasfunctie en functionaris voor gegevensbescherming) en het Information Security Management System (ISMS) Information Security Officer (ISB) te optimaliseren.

Daarnaast flankeren we de auditactiviteiten van auditors, met name via IT-audits:

  • IT-audits van digitalisering, cloud, IT-infrastructuur, softwareontwikkeling, etc.
  • Journaalboekingtests uitvoeren op basis van IDW-aanbevelingen.
  • Ondersteuning bij testen volgens IDW PS 330 en 880 (inclusief testen & certificering).

Translate »